Ring! 08-97 15 49

Nätverk till hemmet och kontoret

Vi installerar LAN-nät till såväl bostäder som kontor. Näten drar vi till hela områden eller enstaka fastigheter. Vi sköter hela installationen – du kan luta dig tillbaka och låta oss installera kablage och konfigurera routrar och switchar.

Innehar företagslicens utfärdad av INFRALOGIC AB  för att installera & certifiera datanätverk enl Svensk Standard SS-EN 50173. 

Har du några frågor om våra nätverkstjänster?

Kontakta oss!