Ring! 08-97 15 49

Fiber för bästa bandbredd och tillgänglighet

Framtidens nät är byggda av fiber. Gamla slitna kopparnät byts nu i rask takt ut mot fiberbaserade lösningar. Vi var tidigt ute och investerade i fibersvetsar och instrument för att etablera oss på denna viktiga marknad – idag är vi en av de mest kompetenta leverantörerna på området.

Ett fibernät ger optimal bandbredd och driftsäkerhet. Som helhetsleverantör kan vi hjälpa dig med hela projekteringen från schakt till fibersvetsning. Vi kan också rycka in som spetskompetens i ett enskilt moment, till exempel OTDR-mätning eller dB-mätning.

Innehar företagslicens utfärdad av INFRALOGIC AB för att installera,svetsa & certifiera fibernät enl Svensk Standard SS-EN 50173

Kontakta oss för mer information om fiberinstallationer.