Ring! 08-97 15 49

Lämna schaktjobbet till oss

Vi är en av få leverantörer på marknaden som både utför nätinstallationer och har en egen maskinpark för schakt- och håltagningsarbeten. Det innebär att du slipper anlita flera leverantörer för jobbet, istället kan du lita på att vi tar hand om hela projektet – från schakt och fibersvetsning till klar leverans.

För dig som har resurser för övriga moment på plats står vi naturligtvis även till tjänst som fristående schakt- eller håltagningsleverantör.

Kontakta oss för mer information!